Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

im. bł. o. Rafała Chylińskiego w Zgierzu

WERSJA STRONYKONTRASTOWA MONO
 1. Dane kontaktowe

  Adres:
  ​95-100 ZGIERZ, UL. DŁUGA 56

  Numer telefonu / FAX:
  ​42 716-42-13, 693-003-064, fax 42 716-65-90

  Godziny pracy Ośrodka:
  od poniedziałku do piątku: 8:00 - 16:00

  Świadczenia rodzinne:
  wtorki: 8:00 - 17:30
  pozostałe dni: 8:00 - 15:30

  Przyjęcia interesantów:

  Dyrektor:
  wtorki, godz. 10:00 - 12:00

  Kierownik Działu Pracy Socjalnej:
  wtorki, piątki, godz. 10:00 - 12:00

  Kierownik Działu Świadczeń:
  wtorki, godz. 10:00 - 14:00

 2. Aktualności

 3. Zamówienia publiczne

  Dokument z dnia: 2019-04-25
  Data zakończenia: 2019-05-06
  Status zamówienia: Aktywne
  Dokument z dnia: 2019-04-17
  Data zakończenia: 2019-04-10
  Status zamówienia: Zakończone
 4. Okres zasiłkowy 2018/19

  Okres zasiłkowy 2018/2019

  Przypominamy o nowym okresie zasiłkowym, który rozpoczyna się dla funduszu alimentacyjnego i świadczeń wychowawczych w październiku, dla świadczeń rodzinnych w listopadzie

  Wypełnione i kompletne wnioski przyjmowane będą od 1 sierpnia 2018r.

  Więcej informacji: Dane kontaktowe

WydrukujWydrukuj

ASYSTENT RODZINY


Głównym zadaniem asystenta rodziny jest wspieranie rodzin w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych. Asystent rodziny ma za zadanie pełnić rolę mediatora, pełnomocnika oraz doradcy, a także aktywizować i wspierać rodzinę. Podejmuje działania prowadzące do zmiany relacji w rodzinie, motywuje do chęci dokonania tej zmiany i budowania poczucia wartości członków rodziny.

Praca z rodziną polega także na przygotowaniu jej do prawidłowego wypełniania ról społecznych odpowiednich do wieku oraz aktywizacji w celu podnoszenia kwalifikacji i podejmowania zatrudnienia.

1. Diagnozowanie problemów rodziny poprzez zapoznawanie się z dokumentacją dotyczącą rodziny – wywiad środowiskowy.
2. Określenie wspólnie z rodziną podstawowych problemów i potrzeb.
3. Przygotowanie planu pomocy rodzinie z uwzględnieniem metod bezpośredniej pracy z rodziną.
4. Motywowanie rodziny do podjęcia współpracy i działań zmierzających do pokonywania występujących problemów.
5. Pomoc w rozwiązywaniu problemów socjalnych, psychologicznych, wychowawczych, pomoc w prowadzeniu gospodarstwa domowego oraz w uzyskaniu zatrudnienia.
6. Pomoc w poprawie sytuacji życiowej rodziny poprzez organizowanie dla dzieci miejsc w placówkach oświatowych tj. w szkole, przedszkolu, żłobku, świetlicy środowiskowej.
7. Rozwiązywanie problemów socjalnych – poprawa sytuacji mieszkaniowej.
8. Współpraca z instytucjami samorządowymi, organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami działającymi na rzecz rodzin i dzieci.
9. Współpraca z różnego rodzaju służbami tj. pracownikami socjalnymi, kuratorami, Policją, nauczycielami, pedagogami szkolnymi, psychologiem).
10. Wspieranie rodzin w celu podnoszenia kwalifikacji zawodowych poprzez udział w kursach i szkoleniach zawodowych.
11. Pomoc materialna – udzielanie pomocy rodzinom w postaci odzieży, zabawek, mebli, wyprawek.
12. Informowanie o możliwościach skorzystania z różnych form pomocy finansowej.
13. Prowadzenie treningów nakierowanych na konkretne obszary życia:

Praca z rodziną odbywa się za jej zgodą i z jej aktywnym zaangażowaniem w proces realizacji założonego planu. Najczęściej plan taki obejmuje:

 • trening budżetowy – nauka umiejętności zarządzania środkami finansowymi i umiejętność planowania wydatków,
 • trening żywnościowy – nauka umiejętności przygotowania posiłków w oparciu o zbilansowaną dietę, odpowiednią dla osób w różnym wieku,
 • trening kompetencji wychowawczych – wyuczenie umiejętności opieki nad dziećmi, komunikacji bez użycia przemocy, organizacji czasu wolnego i budowania zdrowych relacji,
 • trening rozwoju osobistego – nauka umiejętności zarządzania czasem, rozwoju umiejętności, identyfikacji potrzeb oraz oczekiwań.